IKLAN KEKOSONGAN LEMBAGA KEMAJUAN PERHUTANAN NEGERI SABAH (SAFODA) - TAHUN 2024


Berikut Merupakan Iklan Kekosongan SAFODA


1. PEMANDU KENDERAAN H11 - 01 Kekosongan


2. PEMBANTU PENYELIDIK Q19 - 01 Kekosongan


3. PENOLONG JURUUKUR JA29 - 01 Kekosongan


4. PEGAWAI UNDANG-UNDANG L41 - 01 Kekosongan


5. JURUAUDIT W41 - 01 KekosonganCARA-CARA MEMBUAT PERMOHONAN:

1. Permohonan calon daripada Jabatan/Agensi/Badan-Badan Berkanun hendaklah

melalui Ketua Jabatan masing-masing dengan menyertakan salinan sah Laporan

Prestasi dan Buku Perkhidmatan.

2. Permohonan boleh dibuat secara atas talian melalui laman sesawang

safoda.sabah.gov.my.

3. Hanya calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga

4. Sijil Asal dokumen berkaitan yang disyaratkan dalam iklan ini perlu dibawa apabilaa nda berjaya dipanggil untuk ditemuduga kelak.

5. Permohonan yang diterima daripada calon-calon yang tidak memenuhi kelayakan yangd isyaratkan dalam iklan ini tidak akan dipertimbangkan.

6. Pemohon-pemohon yang tidak mendapat sebarang jawapan selepas empat bulan dari tarikh tutup iklan, hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya

7. Tarikh Tutup Permohonan adalah tidak lewat atau pada 07 Jun 2024 (Jumaat).


Semoga Berjaya!!


Sumber: Lembaga Kemajuan Perhutanan negeri Sabah 


Post a Comment

0 Comments